Implementarea algoritmului SR-GAN pentru imagini de super-rezoluție Conservarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice are o importanță strategică pentru menținerea identității culturale locale, încurajarea exploatării durabile a proprietăților culturale și crearea de noi oportunități sociale. Obiectivele de patrimoniu cultural sunt adesea expuse la degradare din cauza impacturilor naturale și antropice. Având ca obiectiv principal transferul […]

A. Serviciul de clasificare a tipurilor de acoperire a terenului Pentru această etapă de testare s-a ales ca zonă de studiu Municipiul Alba Iulia.  Selecția algoritmilor de prelucrare a imaginilor satelitare electro-optice, a presupus o analiză inițială, în care o serie de algoritmi au fost aplicați într-o zonă de studiu cunoscută, pentru a evalua performanța

Servicii AIRFARERead More »

Prezentarea activităților de diseminare – etapa III Gheorghe, M., Nistor, F., Olteanu, G., The benefits of EO super-resolution techniques in land applications: Monitoring cultural heritage sites with enhanced Sentinel-2 data, ESA Living Planet Symposium 2022, Topic C1.04 AI4EO applications for Land and Water, poster presentation, 26.05.2022, Bonn, Germania Dana Negula, I., Moise, C., Gheorghe, M.,Nistor,

Prezentarea activităților de diseminareRead More »

Evaluarea performanței algoritmului SR-GAN Aceste operațiuni au avut scopul de a evalua calitatea imaginilor sintetice produse și s-au realizata prin inspecția vizuală comparativă a imaginilor sintetice S-2 de super-rezoluție față de imaginile SPOT utilizate pentru antrenarea algoritmilor. În urma acestor verificări și validări, s-au tras concluzii referitoare la anumite aspecte din fluxul de procesare care

Evaluarea performanței algoritmului SR-GANRead More »

Integrarea rezultatelor în platforma GMV Platforma GMV GeoBrowser funcționează pe baza următoarelor componente: Figura 1. Componența platformei GMV GeoBrowser Pentru fiecare dintre componentele platformei sunt disponibile următoarele acțiuni: Creare Modificare Ștergere Componenta Utilizator. Această componentă permite administrarea utilizatorilor care au acces în platformă. Gestionarea utilizatorilor se realizează printr-un panou dedicat în care se poate modifica

Integrarea rezultatelor în platforma GMVRead More »

Îmbunătățirea rezoluției imaginilor Sentinel-2 Pentru a îndeplini cerințele utilizatorilor pentru rezoluția spațială și temporală, am folosit un algoritm inspirat de Super-Resolution Generative Adversarial Network (SR-GAN), antrenat pe datele SPOT-6 pentru a mări și îmbunătăți imaginile Sentinel-2. Particularitatea modelului pe care l-am selectat este că calculul funcției de pierdere se bazează pe hărțile caracteristicilor rețelei VGG,

Îmbunătățirea rezoluției imaginilor Sentinel-2Read More »

Etapa II: Stadiul actual al activităților Pachet Denumire activitate Autori Titlul livabilului Descrierea activității Finalizarea activității WP 2300 Act 2.1 (cont. Act. 1.3) Identificarea surselor si seturilor de date in-situ sau de alt tip ICECHIM GMV-AIRFARE-D2Raport privind seturile si sursele de date satelitare, in-situ și de alte tipuri ce vor fi utilizate în proiect În etapa

Etapa II – Stadiul actualRead More »