Activități de diseminare Întâlniri cu potențiali parteneri pentru prezentarea proiectului și consolidarea cerințelor utilizatorilor: Tipul diseminării Titlu Autori Data/locul Prezentarea proiectului părților interesate Întâlnire pentru stabilirea cerințelor utilizatorilor cu reprezentanții Complexului Muzeal Național Neamț Mihaela Gheorghe (GMVRO)Cristian Moise (USAMVB)Vlad Olteanu (GMVRO)Fredrik Nistor (GMVRO) 10.02.2021Online Prezentarea proiectului părților interesate Întâlnire pentru stabilirea cerințelor utilizatorilor cu reprezentanții […]

Prezentarea platformei pentru distribuirea serviciilor Platforma Geobrowser este o platformă online pentru prelucrarea datelor și diseminarea produselor. Deși este dezvoltată având în vedere în special aplicațiile de procesare a datelor de Observare a Pământului. În prezent, sunt dezvoltate funcționalități specifice pentru preluarea, gestionarea și procesarea datelor EO în platformă. Pentru proiectul AIRFARE va fi utilizat

Prezentarea platformei pentru distribuirea serviciilorRead More »

Analiza algoritmilor de clasificare a imaginilor Imaginile sintetice cu rezoluție îmbunătățită au fost clasificate utilizând tehnicile:   Învățarea Profundă prin zone (Convolutional Neural Network Patch-based) Această abordare de clasificare implică rețele profunde care au ca intrare porțiuni de imagine și produc o singură valoare care reprezintă clasa zonei respective. Antrenamentul acestui tip de rețea necesită

Analiza algoritmilor de clasificare a imaginilorRead More »

Monitorizarea stabilității suprafeței terestre Imaginile preluate de sateliții SAR cuprind suprafețe de sute de kilometri pătrați. Studiul curent se concentrează pe zona urbană București și zonele limitrofe. Ca urmare, pentru facilitarea prelucrării, au fost selectate și delimitate zone de studiu. În scopul observării tendințelor de deplasare ale suprafeței terestre la nivelul orașului Alba Iulia a

Monitorizarea stabilității suprafeței terestreRead More »

Îmbunătățirea rezoluției spațiale a imaginilor de teledetecție GAN este un model de învățare profundă propus pentru prima dată în 2016. Structura GAN este inspirată de jocul de două persoane cu sumă zero din teoria jocurilor. Cadrul constă dintr-un generator (G) și un discriminator (D), unde generatorul (G) învață distribuția datelor eșantionului real și generează noi

Îmbunătățirea rezoluției spațiale a imaginilor de teledetecțieRead More »

Definirea cerințelor utilizatorilor serviciului AIRFARE Serviciile AIRFARE vor fi distribuite către utilizatori prin intermediul unui Geoserver, cu ajutorul căruia rezultatele vor putea fi vizualizate, analizate sau descărcate. Metodele și fluxurile de lucru aplicate pentru generarea produselor aferente serviciilor vor putea fi aplicate cu ușurință pentru diferite scenarii definite, generând rezultate finale sub formă de hărți,

Definirea cerințelor utilizatorilor serviciului AIRFARERead More »

Etapa I: Stadiul actual al activităților Pachet Denumire activitate Autori Titlul livabilului Descrierea activității Finalizarea activității WP 2200 Act 1.2. Identificarea surselor si seturilor de date satelitare USAMVB GMV-AIRFARE-D2 Raport privind seturile si sursele de date satelitare, in-situ și de alte tipuri ce vor fi utilizate în proiect – draft Pe baza elementelor deja dezvoltate

Etapa I – Stadiul actualRead More »