Despre

Conservarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice are o importanță strategică pentru menținerea identității culturale locale, încurajarea exploatării durabile a proprietăților culturale și crearea de noi oportunități sociale. Obiectivele patrimoniului cultural sunt deseori expuse degradării din cauza impactului natural și antropic. Proiectul AIRFARE va implementa, testa și promova soluții pentru reducerea riscurilor identificate, prin exploatarea avantajelor oferite de datele de Observare a Pământului (EO).


În acest scop, vor fi utilizate instrumente specifice de analiză a datelor EO, pentru a construi un catalog de servicii dedicat monitorizării patrimoniului cultural, prin integrarea metodologiilor clasice, precum clasificarea, detectarea schimbărilor sau interferometria multi-temporală, cu algoritmi de inteligență artificială/învățare automată (AI/ML).
Algoritmii de AI/ML sunt suficient de maturi pentru a putea fi adaptați și implementați în fluxurile de prelucrare a datelor EO pentru furnizarea de servicii pentru monitorizarea patrimoniului cultural.


Un set preliminar de servicii pe care AIRFARE le-ar putea furniza a fost identificat pe baza activităților anterioare/a serviciilor-pilot efectuate de USAMV și ICECHIM: hărți de utilizare a terenurilor, detectarea deplasărilor terestre, monitorizarea siturilor arheologice, monitorizare urbană, construirea ilegală în apropierea siturilor de patrimoniu, risc de inundații, condiții locale etc.
Proiectul AIRFARE va extinde această listă, efectuând analize de compromis pentru identificarea cerințelor operaționale asociate serviciilor, prin implicarea de părți interesate relevante, precum ministere, institute, administratori sau proprietarii de situri de patrimoniu cultural. Pe baza rezultatelor, algoritmii vor fi selectați, adaptați și implementați. În cele din urmă, serviciile vor fi implementate pe o platformă proprietara GMV, testate și validate într-un mediu operațional.

Proiectul AIRFARE își propune să ofere un catalog de servicii pentru monitorizarea patrimoniului cultural pe baza analizei datelor EO.

Obiective principale:

  • O1. Dezvoltarea serviciilor de detectare a schimbărilor pentru sisteme de monitorizare și prevenire a riscului prin avertizare timpurie, folosind fuziuni între datele EO multispectrale și radar și algoritmii de Inteligență artificială/Învățare automată.
  • O2. Dezvoltarea serviciilor de monitorizare a deplasărilor bazate pe date EO radar și tehnici de interferometrie multi-temporală;
  • O3. Îmbunătățirea serviciilor de monitorizare a deplasărilor prin integrarea tehnicilor AI/ML pentru avertizare timpurie în caz de tendințe de mișcare atipice;
  • O4. Identificarea cerințelor asociate dezvoltării de servicii pentru patrimoniul cultural construit prin implicarea părților interesate relevante (autorități centrale și locale, administratorii de obiective de patrimoniu etc.);
  • O5. Definirea, implementarea și validarea serviciilor în cazuri și scenarii de utilizare reprezentative;

COD Livrabil

Denumire livrabil

Responsabil

GMV-AIRFARE-D1

Raport privind situația curentă a utilizării sistemelor satelitare de Observare a Terrei în domeniul patrimoniului cultural

USAMVB

GMV-AIRFARE-D2

Raport privind seturile si sursele de date satelitare, in-situ și de alte tipuri ce vor fi utilizate în proiect

USAMVB

GMV-AIRFARE-D3

Raport de activitate pentru etapa I

GMVRO

GMV-AIRFARE-D4

Document de cerințe aferente serviciilor (SRD Service Requirements Document)

USAMVB

GMV-AIRFARE-D5

Identificarea algoritmilor, analiza critica si selectie

USAMVB

GMV-AIRFARE-D6

Raport privind implementarea preliminara a algoritmilor

GMVRO

GMV-AIRFARE-D7

Raport implementare și integrare în platforma proprietară

GMVRO

GMV-AIRFARE-D8

Planificarea si metodologia de derulare a activităților de testare și verificare

GMVRO

GMV-AIRFARE-D8

Planificarea si metodologia de derulare a activităților de testare și verificare

GMVRO

GMV-AIRFARE-D9

Planificarea si metodologia de derulare a activităților de testare și verificare  

GMVRO

GMV-AIRFARE-D10

Lucrări științifice (publicații, articole, capitole de carte, etc.)

GMVRO,

USAMVB,

ICECHIM

GMV-AIRFARE-D11

Raport privind rezultatele activităților de testare și validare în mediu operațional

GMVRO

GMV-AIRFARE-D12

Raport activitate Etapa III

GMVRO

GMV-AIRFARE-D13

Lucrări științifice (publicații, articole, capitole de carte, etc.)

GMVRO,

USAMVB,

ICECHIM

GMV-AIRFARE-D14

Raport final 

GMVRO