Etapa I: Stadiul actual al activităților

Pachet

Denumire activitate

Autori

Titlul livabilului

Descrierea activității

Finalizarea activității

WP 2200

Act 1.2. Identificarea surselor si seturilor de date satelitare

USAMVB

GMV-AIRFARE-D2

Raport privind seturile si sursele de date satelitare, in-situ și de alte tipuri ce vor fi utilizate în proiect – draft

Pe baza elementelor deja dezvoltate de USAMVB în cadrul proiectului RO-CHER, acesta a identificat sursele de date disponibile atât gratuite cât și comerciale, publice sau private, ce vor putea fi considerate in implementarea serviciilor.

Această activitate este completată parțial în etapa I/2020, urmând ca în etapa II/2021, USAMVB să identifice de asemenea furnizorii de servicii și necesitățile de conectare și acces la datele identificate.

Etapa I – inițial
Etapa II

WP 2300

Act 1.3 Identificarea surselor si seturilor de date in-situ sau de alt tip

ICECHIM

GMV-AIRFARE-D2

ICECHIM a demarat analiza datelor in-situ și de alt tip (modele, senzori, imagini aeriene) ce pot fi utilizate pentru realizarea serviciului de monitorizare, precum și furnizorii aferenți. O listă completă a datelor disponibile va fi redată în livrabilul D2 finalizat în etapa II/2021.

Etapa II

WP 2400

Act 1.4 Consultarea părților interesate

USAMVB
GMVRO

GMV-AIRFARE-D4
Document de cerințe aferente serviciilor de monitorizare a patrimoniului cultural

În cadrul acestei activități, a fost realizată o listă cu potențialii utilizatori, beneficiari si părți interesate de oferirea serviciilor la nivel național, care au fost contactați în vederea stabilirii unei viziuni preliminare asupra serviciilor ce pot fi oferite.
GMVRO a definit chestionare și a organizat două sesiuni de consultări care constituie puncte de plecare in definirea serviciilor.

Etapa II

WP 2500

Act 1.5 Consolidarea cerințelor aferente serviciilor de monitorizare a patrimoniului cultural

USAMVB
GMVRO

GMV-AIRFARE-D4

CO va prelua rezultatele activităților derulate, în speță livrabilele D1 si D2 si rezultatele consultărilor părților interesate, pentru a realiza o listă de cerințe a serviciilor ce vor fi oferite din perspectiva unor elemente cum ar fi: acuratețe, rezoluție, rata de actualizare a informațiilor, etc.
Activitatea 1.5 a fost demarată prin întocmirea unui tabel de cerințe ce urmează a fi completat și inclus în livrabilul D4.

Etapa II

WP 3100

Act 1.6 Revizuirea algoritmilor utilizați

USAMVB

GMV-AIRFARE-D5
Raport privind identificarea, analiza critica si selecția algoritmilor

USAMVB descrie în cadrul acestei activități algoritmii și parametrii utilizați în proiectul RO-CHER cu scopul revizuirii acestora și identificarea de algoritmi viabili pentru implementarea în serviciul de monitorizare.

Etapa II

WP 3200

Act 1.7 Analzia critică si selectia algoritmilor

GMVRO

GMV-AIRFARE-D5

GMVRO va prelua algoritmii identificați de USAMVB și va analiza critic algoritmii, metodologia și parametrii implementați în proiectele precedente.  GMVRO a demarat analiza algoritmilor de detecție a schimbării în cadrul primei etape.

Etapa II

WP 3300

Act 1.8Implementarea preliminară

GMVRO

GMV-AIRFARE-D5

GMVRO a stabilit o formă inițială a arhitecturii serviciului ce urmează a fi oferit și a demarat testarea și implementarea algoritmilor de detecție a schimbării.

Etapa II