Etapa II: Stadiul actual al activităților

Pachet

Denumire activitate

Autori

Titlul livabilului

Descrierea activității

Finalizarea activității

WP 2300

Act 2.1 (cont. Act. 1.3) Identificarea surselor si seturilor de date in-situ sau de alt tip

ICECHIM

GMV-AIRFARE-D2
Raport privind seturile si sursele de date satelitare, in-situ și de alte tipuri ce vor fi utilizate în proiect

În etapa I, ICECHIM a demarat analiza datelor in-situ și de alt tip (modele, senzori, imagini aeriene) ce pot fi utilizate pentru realizarea serviciului de monitorizare, precum și furnizorii aferenți. O listă completă a datelor disponibile a fost completată în etapa II și redată în livrabilul D2 finalizat în etapa II/2021.

Etapa II

WP 2400

Act 2.2 (cont. Act. 1.4)
Consultarea părților interesate

USAMVB
GMVRO

GMV-AIRFARE-D4
Document de cerințe aferente serviciilor de monitorizare a patrimoniului cultural

În cadrul acestei activități, utilizatorii identificați în etapa I au fost intervievați pentru consolidarea cerințelor utilizatorilor.

Etapa II

WP 2500

Act 2.3 (cont. Act 1.5)
Consolidarea cerințelor aferente serviciilor de monitorizare a patrimoniului cultural

USAMVB
GMVRO

GMV-AIRFARE-D4

CO a preluat rezultatele activităților derulate, în speță livrabilele GMV-AIRFARE-D1 si GMV-AIRFARE-D2 si rezultatele consultărilor părților interesate și a realizat o listă de cerințe a serviciilor ce vor fi oferite din perspectiva unor elemente cum ar fi: acuratețe, rezoluție, rata de actualizare a informațiilor, etc.
Activitatea 1.5 s-a finalizat prin întocmirea unui tabel de cerințe inclus în livrabilul GMV-AIRFARE- D4.

Etapa II

WP 3100

Act. 2.4 (cont. Act 1.6)
Revizuirea algoritmilor utilizați

USAMVB

GMV-AIRFARE-D5
Raport privind identificarea, analiza critica si selecția algoritmilor

USAMVB a descris în cadrul acestei activități algoritmii și parametrii utilizați în proiectul RO-CHER cu scopul revizuirii acestora și identificarea de algoritmi viabili pentru implementarea în serviciul de monitorizare.

Etapa II

WP 3200

Act. 2.5 (cont. Act 1.7)
Analzia critică si selectia algoritmilor

GMVRO

GMV-AIRFARE-D5

GMVRO a preluat algoritmii identificați de USAMVB și a analizat critic algoritmii, metodologia și parametrii implementate în proiectele precedente. GMVRO a analizat algoritmii deep learning, de clasificare și de detecție a schimbărilor.

Etapa II

WP 3300

Act. 2.6 (cont. Act 1.8)
Implementarea preliminară

GMVRO

GMV-AIRFARE-D6
Raport privind implementarea preliminara a algoritmilor

GMVRO a definitivat arhitectura serviciului ce urmează a fi oferit, a testat și implementat algoritmi de super-rezoluție, clasificare a imaginilor de teledetecție și detecție a schimbărilor.

Etapa II

WP 4100

Act. 2.7
Integrarea în platformă

GMVRO

GMV-AIRFARE-D7 – draft
Raport implementare și integrare în platforma proprietară – draft

CO a  participat în dezvoltarea unui geobrowser si a implementat algoritmii necesari pentru diseminarea rezultatelor serviciilor țintă. Rezultatele vor fi parte a GMV-AIRFARE-D7.

Etapa III

WP 4200

Act. 2.8
Implementarea lanțurilor de pre-procesare si procesare a informațiilor

GMVRO

GMV-AIRFARE-D7 – draft

CO a stabilit și implementat un lanț de prelucrare a imaginilor satelitare pentru a furniza imaginile satelitare. Abordarea este o continuare a implementării inițiale, prezentate în GMV-AIRFARE-D6și este prezentată în  GMV-AIRFARE-D7-draft.

Etapa III

WP 4300

Act. 2.9
Evaluarea preliminara a performantelor si verificarea disponibilității furnizării serviciilor

GMVRO
USAMVB

GMV-AIRFARE-D7 – draft

P1 a contribuit cu seturi de date anterioare ce vor putea fi utilizate in analiza disponibilității de furnizare a serviciilor de către CO. Această activitate va fi finalizată în D3 și va fi prezentată în forma finală a livrabilului GMV-AIRFARE-D7 (finalizat in etapa III).

Etapa III

WP 5100

Act. 2.10
Planificarea si metodologia de derulare a activităților de testare si validare

USAMVB

GMV-AIRFARE-D8 – draft
Planificarea si metodologia de derulare a activităților de testare și verificare – draft

P1 a identificat scenariile de testare si validare in mediu operațional a serviciilor implementate din perspectiva zonelor de testare, datelor utilizate, metodologia de derulare, rezultate așteptate si conformitatea cu cerințele prevăzute. În cadrul aceste activități s-a completat varianta inițială a GMV-AIRFARE-D8.

Etapa III

WP 5200

Act. 2.11
Derularea activităților de testare si validare in mediu operațional

GMVRO
USAMVB
ICECHIM

GMV-AIRFARE-D8 – draft

Activitățile de testare se vor derula în Etapa III.

Etapa III

WP 5300

Act. 2.12
Diseminarea rezultatelor

GMVRO
USAMVB
ICECHIM

GMV-AIRFARE-D10

Fiecare partener a contribuit la diseminarea rezultatelor prin articole, participarea la manifestări științifice, și publicarea de articole științifice.

Etapa III

Figura 1. Stadiul actual al activităților desfășurate în etapa II/2021