Integrarea rezultatelor în platforma GMV

Platforma GMV GeoBrowser funcționează pe baza următoarelor componente:

Componente GMV GeoBrowser

Figura 1. Componența platformei GMV GeoBrowser

Pentru fiecare dintre componentele platformei sunt disponibile următoarele acțiuni:

 • Creare
 • Modificare
 • Ștergere

Componenta Utilizator. Această componentă permite administrarea utilizatorilor care au acces în platformă. Gestionarea utilizatorilor se realizează printr-un panou dedicat în care se poate modifica grupul de utilizatori din cadrul căruia un utilizator face parte, de asemenea se pot modifica permisiunile și proiectele la care acesta are acces.

Utilizatorii pot fi de două feluri:

 • Reprezentant GMV
 • Vizitator

Componenta Proiect. Această componentă permite administrarea proiectelor. Administrarea proiectelor se realizează printr-un panou dedicat ce permite realizarea operațiunilor de adăugare, modificare, ștergere a unui proiect. Fiecare proiect poate conține una sau mai multe hărți. Operațiunile de administrare sunt rezervate unui anume grup de utilizatori.

Componenta Hartă. Această componentă permite administrarea hărților disponibile în cadrul unui proiect. O hartă poate conține unul sau mai multe straturi de date. Operațiunile de administrare sunt rezervate unui anume grup de utilizatori.

Componenta Straturi de date. Această componentă permite administrarea straturilor de date utilizate în cadrul unei hărți. Straturile de date ce pot fi adăugate sunt raster și vector.

Operațiunile de administrare sunt rezervate unui anume grup de utilizatori.

Platforma GMV GeoBrowser este o platformă proprietară GMV care mijlocește prelucrarea datelor și diseminarea produselor.

Această platformă este dezvoltată având în vedere în special aplicațiile de procesare a datelor de Observare a Pământului, iar în prezent, sunt dezvoltate funcționalități specifice pentru preluarea, gestionarea și procesarea datelor EO în platformă.

Pentru proiectul AIRFARE va fi utilizat cu precădere Geobrowser-ul platformei, pentru generarea rezultatelor și distribuirea acestora către utilizatori.

Funcționalitățile platformei

Funcționalitatea platformei se bazează pe cele patru componente ale sale: Utilizator, Proiect, Harta, Straturi de date. Acestea permit administratea proiectelor, a hărților și datelor prezentate către un anume utilizator. Fiecare dintre aceste componente se află în strânsă legătură cu celalalte. Prezentăm mai jos fluxul de operații tipic în cadrul platformei GMV GeoBrowser pentru prezentarea unor date.

Figura 2. Prezentarea fluxului de operații în platforma GMV GeoBrowser

Exemple de operații posibile:

 • Crearea utilizator;
 • Creare proiect;
 • Modificare proiect existent;
 • Modificare hartă existentă;
 • Ștergere straturi de date;
 • Ștergere proiect.

Integrarea datelor

Integrarea datelor în platforma GMV GeoBrowser se realizează de către reprezentantul GMV. Datele încărcate trebuie să corespundă tipurilor și formatelor de date acceptate de către platformă menționate anterior.

 

Ulterior încărcării acestora în platformă, acestea sunt atribuite unui proiect și unei hărți în funcție de specificul acestora. În urma acestei etape utilizatorilor implicați li se vor acorda credențiale cu ajutorul cărora se vor putea autentifica și utiliza platforma

Figura 3. Modul de vizualizare hartă al platformei GMV GeoBrowser