Monitorizarea stabilității suprafeței terestre

Imaginile preluate de sateliții SAR cuprind suprafețe de sute de kilometri pătrați. Studiul curent se concentrează pe zona urbană București și zonele limitrofe. Ca urmare, pentru facilitarea prelucrării, au fost selectate și delimitate zone de studiu. În scopul observării tendințelor de deplasare ale suprafeței terestre la nivelul orașului Alba Iulia a fost selectată pentru studiu întreaga suprafață a orașului, precum și zonele limitrofe (Fig. X). Pentru analiza în detaliu a comportamentului clădirilor, prelucrarea s-a axat pe studiul centrului vechi al orașului, pentru care s-au generat rezultate cu densitate mai mare. Pentru fiecare dintre zonele alese, delimitarea s-a efectuat prin definirea  coordonatele geografice. Zonele de studiu au fost delimitate în imagini astfel încât să fie încadrate de cel puțin câte 200 de pixeli la marginea imaginilor, deoarece marginile exterioare ale zonelor prelucrate sunt afectate de distorsiuni.

Figura 1. Prezentarea etapelor de prelucrare prin tehnica PS

Punctele georeferențiate rezultate în urma prelucrării tuturor seturilor de date satelitare au fost reprezentate cu ajutorul Google Earth Pro, fiind suprapuse pe imagini satelitare de rezoluție înaltă.

Valorile pozitive (verde-albastru) pentru vitezele anuale de deplasare în lungul liniei de vizare a satelitului, corespund unei diminuări a distanței dintre țintă și satelit, cauzată de o ridicare în timp a țintei observate. Valorile negative, reprezentate prin roșu-galben, corespund unei creșteri a distanței dintre țintă și satelit de-a lungul liniei de vizare. Mărirea distanței dintre senzor și țintă corespunde undei subsidențe a obiectului observat.

 

Tehnicile aplicate au dus le determinarea deplasărilor de ordinul milimetrilor pentru țintele coerente de pe teritoriul orașului, permițând o privire de ansamblu asupra deformațiilor suferite de suprafața terestră. Valorile deformațiilor obținute de fiecare dintre senzori sunt relative la punctul de referință selectat tipul aplicării algoritmului de prelucrare a algoritmului PS, considerat stabil.

Punctele rezultate acoperă în totalitate zona de studiu a cetății Alba Iulia.

 

Rezultatele obținute din prelucrarea imaginilor Sentinel-1A și B se încadrează în intervalul -9 – 13 mm/an, valori determinate cu precizia de ±0.3 mm/an. Frecvența cea mai mare a valorilor se încadrează, la fel ca în cazul ca fel ca în cazul celorlalte seturi de date obținute, în intervalul -3-3 mm/an. Punctele PS obținute din imaginile Sentinel-1A au cea mai mare densitate spațială comparativ cu celelalte perioade: 1500 puncte/m2.

Figura 2. Rezultate onținute prin prelucrarea imaginilor Sentinel achiziționate pe orbită orbită ascendentă

Figura 3. Rezultate onținute prin prelucrarea imaginilor Sentinel achiziționate pe orbită orbită descendentă